Stephen Hammett & TEMMAH

Scribing: ‘Walks with my Father’

Map – [9] Church of St Mark – Goldtops, NP20 4PH
Sat Nov 27, 12-6pm /
Sun Nov 28, 12-6pm
[Visual & Performing Arts: Photography, Music]

In lockdown – around the end of the second – the beginning of 2021, me and my father took walks in the cold, often not talking.  We were interested in the mist that would rise from the Sirhowy River.  I used the light on my phone to highlight so my father could take pictures. Instead he found it interesting to keep me in frame. The results of this created a collaboration of images based on conversation between me and my father through light, water, movement and photography.

(10) A4 prints and (2) A2 prints

Wrth gloi – tua diwedd yr ail – dechrau 2021, es i a fy nhad i fynd am dro yn yr oerfel, heb siarad yn aml. Roedd gennym ddiddordeb yn y niwl a fyddai’n codi o Afon Sirhowy. Defnyddiais y golau ar fy ffôn i dynnu sylw fel y gallai fy nhad dynnu lluniau. Yn lle hynny, roedd yn ddiddorol fy nghadw mewn ffrâm. Fe greodd canlyniadau hyn gydweithrediad o ddelweddau yn seiliedig ar sgwrs rhyngof i a fy nhad trwy olau, dŵr, symud a ffotograffiaeth.

Artist TEMMAH Website: http://temmah-rebecca-hammett.squarespace.com/