Nathan Sheen

A Spoonful of Love / Llond llwy o Gariad

Map – [1] Cwtsh Community & Arts Centre – 226 Stow Hill, NP20 4HA

Fri 26 1-4pm / Sat 27 1-4pm / Sun 28 12-5 & 7-9pm

#AOTH2021_Spoons

The Artist has produced 6 site specific works in the form of ceramic love spoons. Nathan is inviting participants of #AOTH2021 to find all six which can be viewed easily by pedestrians.  Starting at the Cwtsh (Venue 1), you will find clues to the next spoon’s location – one of AOTH’s venues – can you find them all?

Mae’r Artist wedi cynhyrchu 6 gwaith safle-benodol ar ffurf llwyau cariad ceramig. Mae Nathan yn gwahodd cyfranogwyr # AOTH2021 i ddod o hyd i’r chwech y gall cerddwyr eu gweld yn hawdd. Gan ddechrau yn y Cwtsh (Lleoliad 1), fe welwch gliwiau i leoliad y llwy nesaf – un o leoliadau AOTH – a allwch chi ddod o hyd iddynt i gyd?

www.nathansheen.com

Facebook: @nathansheenartworks

Email: nathansheen@me.com