Kate Verity

Urban Fridges / Oergelloedd Trefol

Map – [19] The Riverfront Theatre & Arts Centre – Kingsway, NP20 1HG

Fri Nov 26 9am-10pm / Sat Nov 27 9am-10pm / Sun Nov 28 11am-4pm

A collection of three of the ‘Urban Fridges’ created for Tin Shed Theatre Co. The fridges spent the summer in parks across Newport before being part of the Big Skies event at Tredegar House. Each artwork is upcycled from a fridge that was being thrown away, giving it a new lease of life.

Casgliad o dri o’r ‘Urban Fridges’ a grëwyd ar gyfer Tin Shed Theatre Co. Treuliodd yr oergelloedd yr haf mewn parciau ledled Casnewydd cyn bod yn rhan o’r digwyddiad Big Skies yn Nhŷ Tredegar. Mae pob gwaith celf yn cael ei uwchgylchu o oergell a oedd yn cael ei thaflu, gan roi bywyd newydd iddo.

 Facebook: https://www.facebook.com/kate.verity.3/
Relative Website: https://www.tinshedtheatrecompany.com/the-mobile-living-room