Heidi Baines

DreamLand

Map: [13] Unit 9 – Friars Walk – NP20 1DR

Fri / Sat / Sun [Window Art: Visual Arts & Performance: Film: Workshop]

The prints are a sound map to places visited during lockdown – they are the sounds of these places. These prints are intended to be used as a map. They lead the artist from one place to another. Following this, where do these maps lead you?

Mae’r printiau’n fap sain i lefydd yr ymwelwyd â nhw yn ystod y cyfnod cloi i lawr – synau’r lleoedd hyn ydyn nhw. Bwriedir i’r printiau hyn gael eu defnyddio fel map. Maen nhw’n arwain yr arlunydd o un lle i’r llall. Yn dilyn hyn, ble mae’r mapiau hyn yn eich arwain chi?

Contact: heidibainesart@hotmail.com

Instagram: @heidi.baines.35

Website:  www.Heidi-Baines.com