Ella J Wilding

Shifting Seasons /
Tymhorau Symudol

Map – (6) 1a Ridgeway Grove NP20 5AN

This is an external exhibition at a domestic venue for Art on the Hill

Sat 27 / Sun 28 10am-5pm and until Sat 4th Dec

Ella exhibits drawings and paintings that reflect her responsiveness to seasonal changes, people and landscapes, using a playful and imaginative approach to materials and subject matter.  There will also be an opportunity to view Ella’s original drawings for Alan Roderick’s novel ‘Astrid and the Girl in the Tangerine Dress’.

Mae Ella yn arddangos lluniadau a phaentiadau sy’n adlewyrchu ei hymatebolrwydd i newidiadau tymhorol, pobl a thirweddau, gan ddefnyddio dull chwareus a dychmygus o ddefnyddio deunyddiau a phwnc. Bydd cyfle hefyd i weld lluniadau gwreiddiol Ella ar gyfer nofel Alan Roderick ‘Astrid and the Girl in the Tangerine Dress’.

ellajedwards@live.co.uk

Facebook: Ella J Wilding Original Art

Instagram: @ellajwilding