Drifting Dock Street 2022

Sun 27 Nov 2pm – Starting point: Charles Morgan Statue at the end of Bridge Street, nearest AOTH venue: The Place.
A creative walk & talk with Aled Singleton, a walk around Newport hoping to find what changed during the 1960s and what remains today. This event builds on the first Drifting Dock Street walk from AOTH2021.

Free – numbers are limited so please book via eventbrite.

Sul 27 Tachwedd 2pm – Dechreuwch Cerflun Charles Morgan ar ddiwedd Stryd y Bont, lleoliad agosaf at AOTH: The Place.
Taith gerdded a sgwrs greadigol 2h gydag Aled Singleton, taith gerdded o amgylch Casnewydd gan obeithio dod o hyd i’r hyn a newidiodd yn ystod yr 1960au a’r hyn sy’n weddill heddiw.Mae’r digwyddiad hwn yn adeiladu ar y daith gerdded gyntaf ar Stryd y Doc Drifting o AOTH2021.
Am ddim – mae niferoedd yn gyfyngedig felly archebwch trwy eventbrite.