Danielle Mayer

View Here / Gweld yma:

(6) Bwrw Cwrw – Newport Arcade, 9 Highstreet, NP20 1FZ https://bwrwcwrwcyf.selz.com

Facebook – @bwrwcwrw

Instagram – @bwrwcwrwnewport

Twitter – @bwrwcwrw

All rights reserved © Danielle Mayer

Instagram – @cubeydoom

Local artist Danielle ‘Cubeydoom’ Mayer shares new work in Newport’s latest independent Bwrw Cwrw. Danielle writes:

“My art focuses on random and surreal sensibilities. I enjoy creating hellscapes and weird abstract scenes, drawing inspiration from dreams and original ideas. My favourite medium is using POSCA pens and ink to create colourful and simple pieces of art.”

Mae’r artist lleol Danielle ‘Cubeydoom’ Mayer yn rhannu gwaith newydd yn Bwrw Cwrw annibynnol diweddaraf Casnewydd. Mae Danielle yn ysgrifennu:

“Mae fy nghelf yn canolbwyntio ar synwyriaethau ar hap a swrrealaidd. Rwy’n mwynhau creu uffern a golygfeydd haniaethol rhyfedd, gan dynnu ysbrydoliaeth o freuddwydion a syniadau gwreiddiol. Fy hoff gyfrwng yw defnyddio corlannau ac inc POSCA i greu darnau celf lliwgar a syml.”

Find out more about Bwrw Cwrw – purveyors of Craft Beer, Ale, Lager, Gin, Run, Whisky & more here / Darganfyddwch fwy am Bwrw Cwrw – purveyors of Craft Beer, Ale, Lager, Gin, Run, Whisky a mwy yma:

https://www.instagram.com/bwrwcwrwnewport/

A map to find the shop is here / Mae map i ddod o hyd i’r siop yma:

https://www.facebook.com/bwrwcwrw