Ash Raymond James

View Here / Gweld yma:

All Rights Reserved © Ash Raymond James / Youtube

Substack: mindnoise.substack.com

ashraymondjames.com

Facebook: Ash Raymond James

Instagram: @ashraymondjames

Twitter: ashraymondjames

Parental guidance advisory – explicit content.

Performance Poet, Ash Raymond James, performs poems from his debut book, Mind Noise as well as showcasing poems from upcoming works. Watch as he weaves between serious and silly, giving some commentary as he goes.

Cynghori ar ganllawiau rhieni – cynnwys penodol.

Mae’r Bardd Perfformio, Ash Raymond James, yn perfformio cerddi o’i lyfr cyntaf, Mind Noise yn ogystal ag arddangos cerddi o weithiau sydd ar ddod. Gwyliwch wrth iddo wehyddu rhwng difrifol a gwirion, gan roi rhywfaint o sylwebaeth wrth iddo fynd.