Alix Edwards

Event: Online Poetry workshop Sat 27th 10.30am – 12.30pm

*Free ON-LINE Poetry Workshop: AOTH 2021

Company of Words presents: Alison Bielski: Newport’s ‘rebel’ poet

Get creative over coffee…Find out who Newport poet Alison Bielski was and have a go at writing your own ‘rule-breaking’ poetry in this free poetry workshop led by artist Alix Edwards .

No experience necessary.

Just bring a pen, paper and a drink!

This event is part of AOTH 2021 – Art On The Hill festival, Newport Wales and is generously sponsored by Cardiff Writer’s Circle.

*Please sign up via Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/poetry-workshop-alison-bielski-newports-rebel-poet-aoth-2021-tickets-203159885687

Byddwch yn greadigol dros goffi …Gwelwch pwy oedd y bardd o Gasnewydd, Alison Bielski, a rhowch gynnig ar ysgrifennu eich barddoniaeth ‘torri rheolau’ eich hun yn y gweithdy barddoniaeth rhad ac am ddim hwn dan arweiniad yr artist Alix Edwards.

Nid oes angen profiad.

Dewch â beiro, papur a diod!

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o AOTH 2021 – gŵyl Art On The Hill, Casnewydd Cymru ac mae’n cael ei noddi’n hael gan Gylch Awduron Caerdydd.
*Cofrestrwch trwy Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/poetry-workshop-alison-bielski-newports-rebel-poet-aoth-2021-tickets-203159885687

www.alixedwardsartography.com

Facebook – @alixedwardsartography

Instagram – @artography_alixedwards

Alix Edwards is a writer and visual artist who uses fiction, spoken word, painting and photography to tell stories about motherhood, loss, resilience and hope.Her work gives a voice to primarily to women and children who society has failed or not listened to. It also adds life, energy and emotion to statistics. For #AOTH2020, Alix will be sharing 2 bodies of work – Saints Sinners & Stories and Praying for Karl.

Mae Alix Edwards yn awdur ac artist gweledol sy’n defnyddio ffuglen, gair llafar, paentio a ffotograffiaeth i adrodd straeon am famolaeth, colled, gwytnwch a gobaith. Mae ei waith yn rhoi llais yn bennaf i fenywod a phlant y mae cymdeithas wedi methu neu heb wrando arnynt. Mae hefyd yn ychwanegu bywyd, egni ac emosiwn at ystadegau. Ar gyfer # AOTH2020, bydd Alix yn rhannu 2 gorff o waith – Saints Sinners & Stories ac yn Gweddïo dros Karl.