Aled Singleton

Drifting Dock Street 2022

A two hour creative walk and talk with Aled Singleton

Map – [] Charles Morgan Statue at the end of Bridge Street, nearest AOTH venue: The Place

Sunday 27th Nov 2pm

We walk around Newport hoping to find what changed during the 1960s and what remains today. This event builds on the first Drifting Dock Street walk from AOTH2021.

Distance: The walk is 1.4km long, with up to 10 stopping off points, and will pass through the Kingsway Centre and back down Commercial Street to finish by Newport Library. Free – numbers are limited so please book via eventbrite:

Cerddwn o amgylch Casnewydd gan obeithio dod o hyd i’r hyn a newidiodd yn ystod y 1960au a’r hyn sy’n weddill heddiw.Mae’r digwyddiad hwn yn adeiladu ar y daith gerdded gyntaf ar Stryd y Doc Drifting o AOTH2021.

Pellter: Mae’r daith gerdded yn 1.4km o hyd, gyda hyd at 10 yn stopio oddi ar bwyntiau, a bydd yn mynd trwy Ganolfan Kingsway ac yn ôl i lawr Stryd Fasnachol i orffen gan Lyfrgell Casnewydd.
Am ddim – mae niferoedd yn gyfyngedig felly archebwch trwy eventbrite:

Contact: aledsingleton@gmail.com Twitter: #AOTH2021 @aledsingleton