Vin Dyke Art

View Here / Gweld yma:

(10) The Riverfront Theatre & Arts Centre, Kingsway, NP20 1HG www.newportlive.co.uk/AOTH

Facebook – @TheRiverfront

Instagram – @riverfrontarts

Twitter – @riverfrontarts

https://www.etsy.com/uk/shop/vindykeart

vindyke@gmail.com

Facebook – Vin Dyke Abstract Art

Instagram – @vindykeart

A selection of abstract and landscape paintings.

My art incorporates a fusion of colour, harmony and spontaneity. It is very much an impulsive response which explores the contrast of light and dark, expressing inner feelings of hope and optimism.

My landscape paintings seek to emulate a scene, whilst incorporating both real and imaginary qualities. When I paint I usually mix the colours straight onto the canvas or paper, using a brush and a palette knife together for the desired effect. I endeavor to achieve a balance between precision and abstract.

Detholiad o baentiadau haniaethol a thirwedd.

Mae fy nghelf yn ymgorffori cyfuniad o liw, cytgord a digymelldeb. Ymateb byrbwyll ydyw i raddau helaeth sy’n archwilio cyferbyniad golau a thywyll, gan fynegi teimladau mewnol o obaith ac optimistiaeth.

Mae fy mhaentiadau tirwedd yn ceisio efelychu golygfa, gan ymgorffori rhinweddau real a dychmygol ar yr un pryd. Pan fyddaf yn paentio, byddaf fel arfer yn cymysgu’r lliwiau yn syth ar y cynfas neu’r papur, gan ddefnyddio brwsh a chyllell balet gyda’i gilydd i gael yr effaith a ddymunir. Rwy’n ymdrechu i sicrhau cydbwysedd rhwng manwl gywirdeb a haniaethol.