Vin Dyke Art

A Selection of Landscape Paintings

Map – [19] The Riverfront Theatre & Arts Centre – Kingsway, NP20 1HG

Fri Nov 26 & Sat Nov 27, 9am-10pm /
Sun Nov 28, 11am-4pm

My landscape paintings are generally imagined and are very much an impulsive response. They represent my personal expression of a scene, exploring colour harmony and the contrast of light and dark. In addition they are impacted by the texture of the surface to which I apply the paint and the various tools I use. I work with acrylic paints and I am continuing to experiment with different techniques, whilst maintaining an abstract distinction.

Yn gyffredinol, dychmygir fy mhaentiadau tirwedd ac maent yn ymateb byrbwyll i raddau helaeth. Maent yn cynrychioli fy mynegiant personol o olygfa, gan archwilio cytgord lliw a chyferbyniad golau a thywyll. Yn ogystal, mae gwead yr arwyneb rwy’n defnyddio’r paent a’r amrywiol offer rwy’n eu defnyddio yn effeithio arnyn nhw. Rwy’n gweithio gyda phaent acrylig ac rwy’n parhau i arbrofi gyda gwahanol dechnegau, gan gynnal gwahaniaeth haniaethol ar yr un pryd.

https://www.etsy.com/uk/shop/vindykeart

vindyke@gmail.com

Facebook – Vin Dyke Abstract Art

Instagram – @vindykeart