Sarah M Davies

Online Event: ‘I’ve Set A Date For Leaving’

Facebook: @SarahMDaviesWriter

Twitter: @fromsarahspen

Sarah M Davies is a writer, poet and storyteller born and raised in Newport. For #AOTH2021 is sharing new work via her YouTube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCsNWmkeAqKaWJXAosbun33g

Writer Sarah M Davies shares poems, pictures and a monologue about making a new life in Scotland. Watch her video on YouTube from 11am on Sun 28 Nov!

Mae Sarah M Davies yn awdur, bardd a storïwr a anwyd ac a fagwyd yng Nghasnewydd. Ar gyfer mae #AOTH2021 yn rhannu gwaith newydd trwy ei sianel YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCsNWmkeAqKaWJXAosbun33g

Mae’r awdur Sarah M Davies yn rhannu cerddi, lluniau a monolog am wneud bywyd newydd yn yr Alban. Gwyliwch ei fideo ar YouTube o 11am ar Sul 28 Tachwedd!