Rhian Davie

View Here / Gweld yma:

(8) Rogue Fox Coffee House – 6 Clytha Park Road, NP20 4NZ

Facebook – @roguefoxcoffee

Instagram – @roguefoxcoffee

Twitter – @roguefoxcoffee

All rights reserved © Rhian Davie

http://www.rhiandavie.com

Facebook – Rhian Davie Illustration

Instagram – @r_davie

Twitter – @Rhian_Davie

Rhian Davie is a digital illustrator residing in South Wales, UK. She graduated from Cardiff School of Art & Design in 2015 and has been making a living selling her work ever since. Inspired by science, botany, animals and nature, this year Rhian is showing work specially commissioned for #AOTH2020 in support of local independent retailer The Black Bear Market.

Prints are available to buy via The Black Bear Market’s Facebook and Instagram: https://www.facebook.com/BlackBearMarket/

Darlunydd digidol yw Rhian Davie sy’n byw yn Ne Cymru, y DU. Graddiodd o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn 2015 ac mae wedi bod yn gwneud bywoliaeth yn gwerthu ei gwaith byth ers hynny. Wedi’i hysbrydoli gan wyddoniaeth, botaneg, anifeiliaid a natur, eleni mae Rhian yn dangos gwaith a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer #AOTH2020 i gefnogi manwerthwr annibynnol lleol The Black Bear Market.

Mae printiau ar gael i’w prynu trwy Facebook ac Instagram The Black Bear Market: https://www.facebook.com/BlackBearMarket/