Rev. Becca Stevens

Street Photography

Map – [9] Church of St Mark – Goldtops, NP20 4PH

Sat Nov 27, 12-6pm /
Sun Nov 28, 12-6pm
[Visual & Performing Arts: Photography, Music]

One of the many artists sharing work at the Church of St Mark for #AOTH2021


Becca shares a selection of street photography taken in London, Israel and Bangkok.

Un o’r nifer o artistiaid sy’n rhannu gwaith yn Eglwys Sant Marc ar gyfer #AOTH2021

Mae Becca yn rhannu detholiad o ffotograffiaeth stryd a dynnwyd yn Llundain, Israel a Bangkok.

For more info:
Email: rebeccaclairestevens@gmail.com
Twitter: @rebeccaclaires1