Phoenix Film Lab 2021

View here/Gweld yma:
(1) Cwtsh Community & Arts Centre: 226 Stow Hill NP20 4HA
Sun Nov 28, 7:30pm

Featuring: 

Man with a Movie Camera – A film by Dziga Vertov

Edited by Massimo Salvato; Score by Adam Harvey

Man WIth A Movie Camera stands as one of the cinema’s most essential documents – a dazzling exploration of the possibilities of image-making as related to the everyday world around us.

What Comes Next? – A film by John Crerar

Edited by Massimo Salvato; Score by Adam Harvey

A cinematic montage compiled entirely from amateur and low budget documentary footage shot in Wales during the post-war years leading up to and including the Festival of Britain celebrations in 1951. This theatre of the everyday encompassed the hopes and dreams of a generating who sought to build something bigger.

Yn cynnwys:

Dyn gyda Camera Ffilm – Ffilm gan Dziga Vertov
Golygwyd gan Massimo Salvato; Sgôr gan Adam Harvey

Mae Man WIth A Movie Camera yn sefyll fel un o ddogfennau mwyaf hanfodol y sinema – archwiliad disglair o bosibiliadau gwneud delweddau mewn perthynas â’r byd bob dydd o’n cwmpas.

Beth Sy’n Dod Nesaf? – Ffilm gan John Crerar
Golygwyd gan Massimo Salvato; Sgôr gan Adam Harvey

Montage sinematig a luniwyd yn gyfan gwbl o luniau dogfen amatur a chyllideb isel a saethwyd yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd ar ôl y rhyfel a arweiniodd at a chan gynnwys dathliadau Gŵyl Prydain ym 1951. Roedd y theatr hon o ddydd i ddydd yn cwmpasu gobeithion a breuddwydion cynhyrchydd a geisiodd adeiladu rhywbeth mwy.