Natasha Porter-Griffiths

Darker days, Lockdown 2020 & Never ending light of life 2021

Map – [2] That Café – 10a Risca Road NP20 4JW {Window display}

Fri Nov 26, 8am-4pm / Sat Nov 27 8am-4pm

Acrylic, oils, resin with a gloss finish

Natasha enjoys working with a mixture of media: “Quite often I start my paintings by blending the paint on the canvas first with my fingertips. I find this very cathartic and feel as if I’m giving part of myself to my art. When I work like this the meaning manifests as the painting develops.”

Acrylig, olewau, resin gyda gorffeniad sglein

Mae Natasha yn mwynhau gweithio gyda chymysgedd o gyfryngau: “Yn aml iawn, rydw i’n dechrau fy mhaentiadau trwy asio’r paent ar y cynfas yn gyntaf gyda blaenau fy bysedd. Rwy’n gweld hyn yn gathartig iawn ac yn teimlo fy mod i’n rhoi rhan ohonof fy hun i’m celf. Pan fyddaf yn gweithio fel hyn mae’r ystyr yn amlygu wrth i’r paentiad ddatblygu. “

More info:
Email: tish85@hotmail.co.uk
Facebook: @aesthtish
Instagram: @aesthtish
Website: nstockham.wordpress.com