Monumental Women

View Here / Gweld yma:

https://www.facebook.com/events/1253036951730160

Lady Rhondda – Wikipedia.com

Find out more about the campaign for a Statue for Lady Rhondda here / Darganfyddwch fwy am yr ymgyrch am Gerflun i’r Arglwyddes Rhondda yma:

https://uk.gofundme.com/f/statue-for-lady-rhondda

With statues and commemorative art very much making news headlines over recent months, join us for a panel discussion on the campaign to build Newport’s first ever statue of a named woman – the Suffragette, global businesswoman, Editor and lifelong crusader for equality, Lady Rhondda.

Historian and Lady Rhondda biographer Angela V. John, Newport West MS Jayne Bryant and visual artist Kate Mercer discuss plans for a statue of Newport’s famous daughter and the value of public art in uncertain times.

Chaired by Cerith Mathias.

Gyda cherfluniau a chelf goffaol yn creu penawdau newyddion dros y misoedd diwethaf, ymunwch â ni am drafodaeth banel ar yr ymgyrch i adeiladu cerflun cyntaf erioed o Gasnewydd o fenyw a enwir – y Suffragette, gwraig fusnes fyd-eang, Golygydd a chroesgadwr gydol oes ar gyfer cydraddoldeb, yr Arglwyddes Rhondda.

Hanesydd a chofiannydd Lady Rhondda Angela V. John, MS West Casnewydd Jayne Bryant a’r artist gweledol Kate Mercer yn trafod cynlluniau ar gyfer cerflun o ferch enwog Casnewydd a gwerth celf gyhoeddus mewn amseroedd ansicr.

Cerith Mathias sy’n cadeirio.