Meurig Watkins

Wedi Magritte

Map – [18] The Riverfront Theatre & Arts Centre – Kingsway NP20 1HG

Fri Nov 26 & Sat Nov 9am-10pm /
Sun Nov 28 11am-4pm

This work is the refutation of a claim made in a consultancy agency’s report that the use of the Welsh language and Welsh language requirements were systemically racist. As a minority language Welsh is protected under Article 27 of the Human Rights Act.

Y gwaith hwn yw gwrthbrofi honiad a wnaed yn adroddiad asiantaeth ymgynghori bod y defnydd o’r Cymraeg a gofynion iaith Gymraeg yn systematig hiliol. Fel iaith leiafrifol diogelir y Gymraeg o dan Erthygl 27 o’r Ddeddf Hawliau Dynol.

More information:
Facebook – Meurig Watkins Paintings
Instagram –@meurigpumpkins