Lucy Llewellyn & The Crystal Skull Society

View Here / Gweld yma:

(16) 45 Graham Street, NP20 4GH

Local graphic designer Lucy Llewellyn and illustrator Ian Rawle share work from their portfolios in this window gallery. View their work from the street outside of this address. See more work here:

Lucy Llewellyn
https://www.instagram.com/thatgingergirl88/

Ian Rawle (aka Crystal Skull Society)
https://www.instagram.com/crystal_skull_society/

Mae’r dylunydd graffig lleol Lucy Llewellyn a’r darlunydd Ian Rawle yn rhannu gwaith o’u portffolios yn yr oriel ffenestri hon. Gweld eu gwaith o’r stryd y tu allan i’r cyfeiriad hwn. Gweler mwy o waith yma:

Lucy Llewellyn
https://www.instagram.com/thatgingergirl88/

Ian Rawle (aka Crystal Skull Society)
https://www.instagram.com/crystal_skull_society/