Lucilla Jones Illustration

View Here / Gweld yma:

(15) 17 Graham Street, NP20 4GH

All Rights Reserved © Lucilla Jones Illustration

https://lucillustration.co.uk/
Facebook – Lucillustration
Instagram – @lucillustration
Twitter – @Lucillustration

Lucilla Jones is an illustrator who mainly uses traditional mediums using pencil, pen and watercolours in her artwork.

She creates fantasy and nature themed illustrations focusing on architecture, scenery and wildlife inspired by her love of wandering through woodlands and exploring old castles. Using texture and atmosphere in her delicate line drawing she captures the detail and intricacies of the illustrated story. Sketching structures and forms in nature has influenced everyday life imagery into mystical magical worlds.

For #AOTH2020 Lucilla is sharing work created as part of Inktober – a global festival of drawing that take places each year.

Darlunydd yw Lucilla Jones sy’n defnyddio cyfryngau traddodiadol yn bennaf gan ddefnyddio pensil, beiro a dyfrlliwiau yn ei gwaith celf.

Mae hi’n creu lluniau ffantasi a thema natur yn canolbwyntio ar bensaernïaeth, golygfeydd a bywyd gwyllt a ysbrydolwyd gan ei chariad at grwydro trwy goetiroedd ac archwilio hen gestyll. Gan ddefnyddio gwead ac awyrgylch yn ei lluniad llinell cain, mae’n cyfleu manylion a chymhlethdodau’r stori ddarluniadol. Mae braslunio strwythurau a ffurfiau mewn natur wedi dylanwadu ar ddelweddau bywyd bob dydd i fydoedd hudol cyfriniol.

Ar gyfer #AOTH2020 mae Lucilla yn rhannu gwaith a grëwyd fel rhan o Inktober – gŵyl ddarlunio fyd-eang sy’n digwydd bob blwyddyn.