Laura Wiseman Photography

View Here / Gweld yma:

(10) The Riverfront Theatre & Arts Centre, Kingsway, NP20 1HG www.newportlive.co.uk/AOTH

Facebook – @TheRiverfront

Instagram – @riverfrontarts

Twitter – @riverfrontarts

https://www.laurawisemanphotography.com/

laura@laurawisemanphotography.com

Instagram – @laura_wiseman_

Laura Wiseman is a landscape photographer based in Port Talbot, South Wales. She writes:

“Photography…I just love it! There is nothing more satisfying than seeing the final result after hours location scouting, composing and taking the shot, and many more hours tweaking that image to perfection.”

Living in South Wales, she takes full advantage of the beautiful welsh countryside, which includes photographing the numerous waterfalls, rugged peaks and costal beaches nearby. She loves to travel, and is always on the look out for her next big adventure.

Ffotograffydd tirwedd yw Laura Wiseman wedi’i lleoli ym Mhort Talbot, De Cymru. Mae hi’n ysgrifennu:

“Ffotograffiaeth … dwi wrth fy modd! Nid oes unrhyw beth mwy boddhaol na gweld y canlyniad terfynol ar ôl oriau lleoliad yn sgowtio, cyfansoddi a chymryd yr ergyd, a llawer mwy o oriau yn trydar y ddelwedd honno i berffeithrwydd.”

Yn byw yn Ne Cymru, mae hi’n manteisio i’r eithaf ar gefn gwlad prydferth Cymru, sy’n cynnwys tynnu lluniau o’r rhaeadrau niferus, copaon garw a thraethau arfordirol gerllaw. Mae hi wrth ei bodd yn teithio, ac mae hi bob amser yn cadw llygad am ei hantur fawr nesaf.