Kate Mercer – Make Do & Mend

View Here / Gweld yma:

(7) Le Public Space – 14 High Street, NP20 1FW http://www.lepublicspace.co.uk

Facebook – @lepubiscool

Instagram – @lepublicspace

Twitter – @LePub

All Rights Reserved © Kate Mercer

https://katemercer.co.uk

Facebook – Kate Mercer Art & Photography

Instagram – @_katemercer

Twitter – @_katemercer

Showing work in progress from ‘Make Do and Mend’ – a project developed in lockdown.

Kate Mercer works across a range of media including photographs, textiles, video and collage, exploring cultural uses of photography around memory, identity and perception.

Along with fellow artist and photographer Sarah Goodey, Kate is co-organiser of Celf Ar Y Bryn Casnewydd / Art On The Hill Newport. She is a member of Phrame Wales and helps run the promo-hour #ARTSNEWYDD as a part of Newport Community Artists Network.

Yn dangos gwaith ar y gweill o ‘Make Do and Mend’ – prosiect a ddatblygwyd wrth gloi.

Mae Kate Mercer yn gweithio ar draws ystod o gyfryngau gan gynnwys ffotograffau, tecstilau, fideo a gludwaith, gan archwilio defnyddiau diwylliannol o ffotograffiaeth o amgylch cof, hunaniaeth a chanfyddiad.

Ynghyd â’i chyd-artist a ffotograffydd Sarah Goodey, mae Kate yn gyd-drefnydd Celf Ar Y Bryn Casnewydd / Art On The Hill Newport. Mae hi’n aelod o Phrame Wales ac yn helpu i redeg yr awr promo #ARTSNEWYDD fel rhan o Rwydwaith Artistiaid Cymunedol Casnewydd.