Kamila J Photography – Newport Market

View Here / Gweld yma:

(12) Xclusive Jewellers – 37 High St, Newport NP20 1GF

https://www.x-clusivejewellery.com/

Facebook – @X-Clusive-Jewellers

Twitter – @xclusivenpt

https://kamilajphotography.com/

Facebook – Kamila J Photography

Instagram – @kamila_j_photography

Twitter – @Kamila_j_photo

Visible in the windows of Xclusive Jewellers on the High Street, Kamila is sharing photographs of the people and stories shes seen in side the Newport Indoor Provisions Market between 2018-19.

Work in progress from the last 2 years, Kamila is looking to expand her project and include stories from across the history of the market – have you got a story to tell? Have you got any photographs from years ago that could help preserve the story of one of Newport’s landmark buildings? All material will go on to form a new book to be published by Kamila in 2021.

Contact Kamila via 07365 070020 or email photographybykamila@gmail.com to take part.

Yn weladwy yn ffenestri Xclusive Jewellers ar y Stryd Fawr, mae Kamila yn rhannu ffotograffau o’r bobl a’r straeon a welwyd ochr yn ochr â Marchnad Darpariaethau Dan Do Casnewydd rhwng 2018-19.

Yn gweithio ar y gweill o’r 2 flynedd ddiwethaf, mae Kamila yn edrych i ehangu ei phrosiect a chynnwys straeon o bob rhan o hanes y farchnad – a oes gennych chi stori i’w hadrodd? Oes gennych chi unrhyw luniau flynyddoedd yn ôl a allai helpu i warchod stori un o adeiladau tirnod Casnewydd? Bydd yr holl ddeunydd yn mynd ymlaen i ffurfio llyfr newydd i’w gyhoeddi gan Kamila yn 2021.

Cysylltwch â Kamila trwy 07365 070020 neu e-bostiwch photographybykamila@gmail.com i gymryd rhan.