Justin Teddy Cliffe – Rare Transmissions

View Here / Gweld yma:

On our map, there are RT location markers for Rare Transmissions – an experimental performance piece by Justin Teddy Cliffe.

Ar ein map, mae marcwyr lleoliad RT ar gyfer Rare Transmissions – darn perfformiad arbrofol gan Justin Teddy Cliffe.

A smart device and internet connection is required to listen to this performance. More details at https://www.justinteddycliffe.co.uk/ – Suitable for audiences aged 14+

“At various locations dotted around Stow Hill parts of the same story are scattered.

They exist now as audio files linked to a digital map that you can access online.

You’re invited to wander to each location and press play hearing parts of the story unfold.

Although this is one story there is no real order and you don’t have to hear it all.

Just explore, press play or ignore.

And don’t feel too badly, this was always just a story.​”

Mae angen dyfais smart a chysylltiad rhyngrwyd i wrando ar y perfformiad hwn. Mwy o fanylion yn https://www.justinteddycliffe.co.uk/ – Yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd 14+ oed

“Mewn gwahanol leoliadau yn frith o Stow Hill mae rhannau o’r un stori ar wasgar.

Maent yn bodoli nawr fel ffeiliau sain wedi’u cysylltu â map digidol y gallwch eu cyrchu ar-lein.

Fe’ch gwahoddir i grwydro i bob lleoliad a phwyso chwarae rhannau clywed y stori yn datblygu.

Er mai un stori yw hon nid oes trefn go iawn ac nid oes rhaid i chi glywed y cyfan.

Dim ond archwilio, pwyso chwarae neu anwybyddu.

A pheidiwch â theimlo’n rhy wael, dim ond stori oedd hon bob amser.”

Exact locations for Rare Transmissions