Jamie Grundy – HMS Prescoed FC & 90 Minutes of Freedom

View Here / Gweld yma:

Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan / More information coming soon.

Find out more about Jamie Grundy and 1912 Exiles via the links below:

Darganfyddwch fwy am Jamie Grundy a 1912 Exiles trwy’r dolenni isod:

Facebook – Jamie Grundy

Facebook – 1912 Exiles

90 Minutes of Freedom‘ by Jamie Grundy is the unique, true story of HMP Prescoed FC, the only prisoner football team in Wales. All the players want a future when they get out: to see their children, get a job, not go back to jail. And they want three points on a Saturday.

Featuring ex-Newport County forward Chris Zebroski and Wales goalkeeper Neville Southall, the book was recently in the news when its author Jamie Grundy led a successful campaign to get the club reinstated into the league, after they were unjustly refused entry.

This evening is an exclusive opportunity to hear extracts, ask questions and explore the ideas around his book and explore the world behind the prison walls. The talk will be chaired by Ed Bridges from 1912 Exiles, the Newport County FC fans podcast.

’90 Minutes of Freedom’ gan Jamie Grundy yw stori wir, unigryw HMP Prescoed FC, yr unig dîm pêl-droed carcharorion yng Cymru. Mae’r chwaraewyr i gyd eisiau dyfodol pan fyddant yn mynd allan: gweld eu plant, cael swydd, nid mynd yn ôl i’r carchar. Ac maen nhw eisiau tri phwynt ar ddydd Sadwrn.

Yn cynnwys cyn-flaenwr Sir Casnewydd Chris Zebroski a gôl-geidwad Cymru Neville Southall, roedd y llyfr yn y newyddion yn ddiweddar pan arweiniodd ei awdur Jamie Grundy ymgyrch lwyddiannus i gael y clwb yn ôl i’r gynghrair, ar ôl iddynt gael eu gwrthod yn anghyfiawn.

Mae’r noson hon yn gyfle unigryw i glywed darnau, gofyn cwestiynau ac archwilio’r syniadau o amgylch ei lyfr ac archwilio’r byd y tu ôl i furiau’r carchar. Ed Bridges o 1912 Exiles, podlediad cefnogwyr Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd fydd yn cadeirio’r sgwrs.