Hannah Thorne – The Palindrome Painter

View Here / Gweld yma:

(17)  24 Jones St, NP20 4GJ

Instagram – @the_palindromepainter

Hannah is a digital illustrator based in Newport, and is displaying 4 of her pieces in the window of 24 Jones Street as part of #AOTH2020. She writes:

“My art is heavily influenced by the work of Salvador Dali and often explores some darker aspects of surrealism. My art incorporates a mixture of watercolour paint with ballpoint pen.”

Purchase artwork by Hannah on Etsy:
https://www.etsy.com/uk/shop/PaintingPalindrome


Mae Hannah yn ddarlunydd digidol wedi’i leoli yng Nghasnewydd, ac mae’n arddangos 4 o’i darnau yn ffenestr 24 Jones Street fel rhan o #AOTH2020. Mae hi’n ysgrifennu:

“Mae gwaith Salvador Dali yn dylanwadu’n drwm ar fy nghelf ac yn aml mae’n archwilio rhai agweddau tywyllach ar swrrealaeth. Mae fy nghelf yn ymgorffori cymysgedd o baent dyfrlliw gyda beiro ballpoint.”

Prynu gwaith celf gan Hannah ar Etsy:
https://www.etsy.com/uk/shop/PaintingPalindrome