Greta Hart

FIVE YEARS : 2015 – 2020
Watercolors and Drawings

Map – [1] Cwtsh Community & Arts Centre – 226 Stow Hill, NP20 4HA

Fri 26 1-4pm / Sat 27 1-4pm /
Sun 28 12-5 & 7-9pm

The images reflect a conversation between myself and a chosen subject found within the identified object. The work recognises an outcome that honours both the image and myself at the moment of its making. All work is for sale, and a booklet FIVE YEARS accompanies the exhibition (21st Nov – 19th Dec) and is being sold in aid of CWTSH Community and Art Centre.

Mae’r delweddau’n adlewyrchu sgwrs rhyngof i a phwnc a ddewiswyd a geir yn y gwrthrych a nodwyd. Mae’r gwaith yn cydnabod canlyniad sy’n anrhydeddu’r ddelwedd a minnau ar hyn o bryd. Mae’r holl waith ar werth, ac mae llyfryn PUM MLYNEDD yn cyd-fynd â’r arddangosfa (21ain Tachwedd – 19eg Rhagfyr) ac yn cael ei werthu er budd Canolfan Gymunedol a Chelf CWTSH.

Email: greta.hart@email.com
Instagram: @nofitface