Gaer Primary School Arts Project

View here / Gweld yma:

(1) Cwtsh Community & Arts Centre: 226 Stow Hill NP20 4HA
Fri 26 1-4pm / Sat 27 1-4pm / Sun 28 12-5 & 7-9pm

Cwtsh Presents: Gaer Primary School Arts Project

Year 6, classes 15 & 16 – On Show until 19th December

Pupils from Yr 6 spent a month working with artist Sarah Goodey on a pop-up project exploring art & photography as part of Ffotogallery @_diffusion festival this year supported by Cwtsh. The work was previously on show at Barnabas arts house as part of the Diffusion Festival and will be on display at Cwtsh until 19th Dec.

Cwtsh yn Cyflwyno: Prosiect Celfyddydau Ysgol Gynradd Gaer

Blwyddyn 6, dosbarthiadau 15 ac 16 – Yn cael ei ddangos tan 19eg Rhagfyr

Treuliodd disgyblion o Bl 6 fis yn gweithio gyda’r artist Sarah Goodey ar broject pop-up yn archwilio celf a ffotograffiaeth fel rhan o ŵyl Ffotogallery @_diffusion eleni gyda chefnogaeth Cwtsh. Roedd y gwaith yn cael ei arddangos o’r blaen yn nhŷ celf Barnabas fel rhan o’r Ŵyl Trylediad a bydd yn cael ei arddangos yn Cwtsh tan 19eg Rhagfyr.