Fugly Arts Society

View Here / Gweld yma:

Sidewalk Gallery – Shirehall, Pentonville, NP20 5HB

Open: Fri, Sat & Sun 12:00 – 18:00

Facebook – Fugly Arts Society

Instagram – @fuglyartsociety

For #AOTH2020 Fugly Arts Society aka Billy Windsor will be pitched up at Shirehall (part of the Sidewalk Gallery – venue ) area creating a themed graffiti mural based around the current situation we find ourselves in.

As you walk around our city, keep your eyes peeled for artwork by Fugly Art Society in unexpected places… what can you find?

Ar gyfer #AOTH2020 bydd Fugly Arts Society aka Billy Windsor yn cael ei osod yn ardal Shirehall (rhan o Oriel Sidewalk – lleoliad) gan greu murlun graffiti ar thema wedi’i seilio ar y sefyllfa bresennol rydyn ni’n cael ein hunain ynddo.

Wrth ichi gerdded o amgylch ein dinas, cadwch eich llygaid yn plicio am waith celf gan Fugly Art Society mewn lleoedd annisgwyl… beth allwch chi ddod o hyd iddo?