Friends of Newport Museum & Art Gallery

View Here / Gweld yma:

https://www.facebook.com/events/216448586563476

Delve into the museum’s collection with members of Friends of Newport Museum & Art Gallery as we choose some of our favourite artworks.

Discover more about Evan Walters, the secrets that lie in “The Hunchback in the Park”, the power of drawing and the controversy around “The Little Model”. A series of short videos will be shown across our social media platforms throughout the weekend. Join us and share your favourite artworks too!

Ymchwilio i gasgliad yr amgueddfa gydag aelodau Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd wrth i ni ddewis rhai o’n hoff weithiau celf.

Darganfyddwch fwy am Evan Walters, y cyfrinachau sydd yn “The Hunchback in the Park”, pŵer lluniadu a’r ddadl ynghylch “The Little Model”. Bydd cyfres o fideos byr yn cael eu dangos ar draws ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y penwythnos. Ymunwch â ni i rannu’ch hoff weithiau celf hefyd!