Flowers for Family 2020

View Here / Gweld yma:

(3) St Woolos Cathedral – Stow Hill, Newport NP20 4ED https://www.newportcathedral.org.uk

Facebook – Flowers for Family 2020 AOTH

This year, visual artist TEMMAH in collaboration with Mrs Lamberti and her class (Foundation Phase – Ynysddu Primary School) are taking part with #aoth2020 with a fantastic project called Flowers for Family 2020 aoth. See their flowers on the railings of St Woolos Cathedral as part of the Art On The Hill Weekend.

Families come in all shapes and sizes and some choose family as they get older “family” here is meant as a term of endearment – just paint a flower for someone you love or care about.

You don’t need to be in Newport to take part – take a photo of your flower and share with TEMMAH via https://www.facebook.com/flowersforfamily

Eleni, mae’r artist gweledol TEMMAH mewn cydweithrediad â Mrs Lamberti a’i dosbarth (Cyfnod Sylfaen – Ysgol Gynradd Ynysddu) yn cymryd rhan gyda #aoth2020 gyda phrosiect gwych o’r enw Flowers for Family 2020 aoth. Dewch i weld eu blodau ar reiliau Eglwys Gadeiriol St Woolos fel rhan o Benwythnos Art On The Hill.

Mae teuluoedd yn dod o bob lliw a llun ac mae rhai yn dewis teulu wrth iddynt heneiddio “teulu” yma fel term dadogi – dim ond paentio blodyn i rywun rydych chi’n ei garu neu’n poeni amdano.

Nid oes angen i chi fod yng Nghasnewydd i gymryd rhan – tynnwch lun o’ch blodyn a’i rannu gyda TEMMAH trwy https://www.facebook.com/flowersforfamily