Ella J Wilding – For The Moment

View Here / Gweld yma:

(22) 1a Ridgeway Grove NP20 5AN

All Rights Reserved © Ella J Wilding

ellajedwards@live.co.uk

Facebook: Ella J Wilding Original Art

Instagram: @ellajwilding

I draw and paint in response to the world around me, not to replicate what I see but rather to express feelings for the subject; flowers and landscapes, people and places, acts of kindness and moments in time. The qualities of oil paint inspire a state of abandonment where accidental marks and surprises can occur.

Rwy’n darlunio ac yn paentio mewn ymateb i’r byd o’m cwmpas, nid i ailadrodd yr hyn a welaf ond yn hytrach i fynegi teimladau dros y pwnc; blodau a thirweddau, pobl a lleoedd, gweithredoedd o garedigrwydd ac eiliadau mewn amser. Mae rhinweddau paent olew yn ysbrydoli cyflwr o adael lle gall marciau a syrpréis damweiniol ddigwydd.