Greta Hart & Chris Langley

View Here / Gweld yma:

(1) Cwtsh Community & Art Centre – 226 Stow Hill, NP20 4HA http://www.cwtsh.org/

Facebook – @cwtsh.org

Instagram – @cwtsh_newport

Twitter – @handpostCLA

Curated by John Briggs

Greta Hart, (b. 1947) The water colour paintings are from the early days of a five year project that began in 2015. The project has been to explore the use of watercolour as a fluid medium and to create a mix of figurative and abstract images. The subject matter from which she draws her inspiration are flowers, seedheads and grasses as well as snow scenes.

Curadwyd gan John Briggs

Greta Hart, (b. 1947) Daw’r paentiadau dyfrlliw o ddyddiau cynnar prosiect pum mlynedd a ddechreuodd yn 2015. Y prosiect fu archwilio’r defnydd o ddyfrlliw fel cyfrwng hylif a chreu cymysgedd o ddelweddau ffigurol a haniaethol. Y pwnc y mae’n tynnu ei hysbrydoliaeth ohono yw blodau, pennau hadau a gweiriau ynghyd â golygfeydd eira.

Chris Langley, (b. 1962) is a mixed media specialist and Lumen Prize finalist. He is recognised as one of Wales’s foremost contemporary artists. He creates impressionist work – which in many works borders on the surreal. His subject matter is Welsh scenes, some of which are based on Newport. His work is in the form of prints, both giclee and canvas, and cards. 

Chris Langley, (b. 1962) yn yn fonu’r cymysg ac yn rowndiau Gwobr Lumen. ‘Gael ei allan fel fel o o gwmpas cyfoes, mae Cym Cym. Allan i’r ddelweddaeth gyfarwyddaeth – ni fydd yn gwneud yn dda. Ei yw yw yn Cymreig, yn rhai o bobl yn Casnewydd. Mae ei oibre ar dra printiau, giclee a chynfas, a chardiau.

All works are for sale and price lists will be on display. Also on display and for sale at Cwtsh will be the following books: 

Mae’r holl weithiau ar werth a bydd rhestrau prisiau yn cael eu harddangos. Hefyd yn cael eu harddangos ac ar werth yn Cwtsh bydd y llyfrau canlynol:

The Tunnel by Catherine Fisher (Three Imposters)

Resurrection by Tim Lebbon (Three Imposters)

The Murenger and Other Stories by Jon Gower (Three Imposters)

Astrid Investigates : The Complete Short Stories by Alan Roderick

Crossing the Bloodline by Angela Platt (Cinnamon Press)