Bryony Fenton

View Here / Gweld yma:

(10) The Riverfront Theatre & Arts Centre, Kingsway, NP20 1HG www.newportlive.co.uk/AOTH

Facebook – @TheRiverfront

Instagram – @riverfrontarts

Twitter – @riverfrontarts

All Rights Reserved © Bryony Fenton

Facebook – @BryonyFentonArt

Instagram – @BryonyFentonArt

Bryony Fenton is a local Fine artist currently based in Cardiff. She studied Creative and Therapeutic Arts at the University of South Wales, Newport. Her more recent commissions have included wedding portraiture, portraits of loved ones and a whole collection of landscapes from around the world.

Mae Bryony Fenton yn arlunydd cain lleol wedi’i leoli yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Astudiodd y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig ym Mhrifysgol De Cymru, Casnewydd. Mae ei chomisiynau mwy diweddar wedi cynnwys portread priodas, portreadau o anwyliaid a chasgliad cyfan o dirweddau o bedwar ban byd.