Bill Chambers & Marega Palser

Marega Owning The Space

Map – [7] 70 Caerau Road NP20 4HJ (porch window)
Fri Nov 26 / Sat Nov 27 / Sun Nov 28 10am-5pm

This series of 36 photocopy transfer prints is a collaboration between Bill Chambers and Marega Palser. It was conceived during lockdown as a visual exploration of confinement. The figure tests the limits of its paper stage, restricted by the boundaries assigned to it whilst deliberately inhabiting and energising the space, unique, defiant and indefinable.

Mae’r gyfres hon o 36 o brintiau trosglwyddo llungopi yn gydweithrediad rhwng Bill Chambers a Marega Palser ac fe’i lluniwyd yn ystod y broses gloi fel archwiliad gweledol o gaethiwed. Mae’r ffigur yn profi terfynau ei gam papur, wedi’i gyfyngu gan y ffiniau a roddir iddo wrth fyw ac fywiogi’r gofod yn fwriadol, unigryw, herfeiddiol ac anniffiniadwy.

For more information on Bill:

Facebook: @billchambers.net

Instagram: @billchambers66

Link to relevant website: www.billchambers.net