Artists Own Risk

View Here / Gweld yma:

(26) The Old Six Bells Pub – 109 – 111 Stow Hill NP20 4ED > moving to >
North Street NCP Carpark

A collective force of BOSCH, UPmarket Galleries, CointeenCanteen, with maybe a bit of Express Yourself…

Newport artists present : ARTISTS OWN RISK

Starting at The Old Bell Inn on Stow Hill (overlooking St Woolos Cathedral) this event will meander down in to town.

CHECK SOCIAL MEDIA FOR UPDATES TO THIS EVENT

This is a CaLL OuT to artists who would like to show work in the GreaT OuTside. Because of the nature of the exhibition, safety of work will NOT be guaranteed. At Your Own Risk!
(Think of the EXposure!!)

To submit work to AOR please email artexp@gmail.com

Llu cyfunol o BOSCH, Orielau UPmarket, CointeenCanteen, gydag efallai ychydig o Express Yourself…

Artistiaid Casnewydd yn bresennol: ARTISTS OWN RISK

Gan ddechrau yn Nhafarn yr Old Bell ar Stow Hill (yn edrych dros Eglwys Gadeiriol St Woolos) bydd y digwyddiad hwn yn ymdroelli i’r dref.

GWIRIWCH Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL AM DIWEDDARIADAU I’R DIGWYDDIAD HON

Dyma CaLL OuT i artistiaid a hoffai ddangos gwaith yn y GreaT OuTside. Oherwydd natur yr arddangosfa, NI fydd diogelwch gwaith yn cael ei warantu. Ar Eich Perygl Eich Hun!
(Meddyliwch am y gwaharddiad!!)

I gyflwyno gwaith i AOR e-bostiwch artexp@gmail.com