Anthony Carter ‘Newport Blues’

View Here / Gweld yma:

 (11) The Westgate Hotel, Stow Hill, Newport NP20 1QU

Facebook – @thewestgatehotel

Instagram – @westgate_hotel

Twitter – @westgatehotelnp

All Rights Reserved © Anthony Carter

I am in the main a self-taught photographer and since retiring from a career as a Chartered Surveyor I have spent much of my free time pursuing my interest in Street and Urban Photography.  I document life in Cardiff, the valley towns and Newport. I find this city and it’s inhabitants endlessly fascinating.

For #AOTH2020 Anthony presents images from his on going body of work ‘Newport Blues’. Prints will be on display in the windows of The Westgate Hotel (viewable from Stow Hill) and he will also be releasing a video of his work on YouTube at 12:00 on Friday 27th November.

Ffotograffydd hunanddysgedig ydw i ar y cyfan ac ers ymddeol o yrfa fel Syrfëwr Siartredig rydw i wedi treulio llawer o fy amser rhydd yn dilyn fy niddordeb mewn Ffotograffiaeth Stryd a Threfol. Rwy’n dogfennu bywyd yng Caerdydd, trefi’r dyffryn a Casnewydd. Mae’r ddinas hon a’i thrigolion yn hynod ddiddorol yn ddiddiwedd.

Ar gyfer #AOTH2020 mae Anthony yn cyflwyno delweddau o’i gorff gwaith parhaus ‘Newport Blues’. Bydd printiau i’w gweld yn ffenestri The Westgate Hotel (i’w gweld o Stow Hill) a bydd hefyd yn rhyddhau fideo o’i waith ar YouTube am 12:00 ddydd Gwener 27ain Tachwedd.