House Lantern Workshop w/ Andrea Carney

Sesiwn chwyddo gydag Andrea fel rhan o Art on the Hill. / Zoom session with Andrea as part of Art on the Hill.

Ymunwch â ni am sesiwn grefft hamddenol trwy chwyddo. Byddwn yn gwneud ac yn addurno llusern tŷ, gan ddefnyddio templed a phethau y gallwch ddod o hyd iddynt gartref, neu gallwch godi pecyn gweithdy o Ganolfan Celfyddydau Cymunedol Cwtsh y penwythnos hwn (28 / 29ain Tachwedd) 10am – 4pm (Lleoliad 1) .

Bydd fideo cyflym gydag Andrea yn cael ei bostio yn fuan – a bydd sesiwn chwyddo yn cael ei phostio cyn bo hir!
Tynnwch lun a’i rannu gyda Art on the Hill Rhannwch i @AOTH_NP20 / #AOTH2020 neu drwy e-bost i: artonthehillnewport@gmail.com

Join us for a relaxed craft session via zoom. We will make and decorate a house lantern, using a template and things that you can find at home, or you can pick up a workshop pack from the Cwtsh Community Arts Centre this weekend (28/29th Nov) 10am – 4pm (Venue 1).


A quick video with Andrea will be posted soon – and a zoom session will be posted shortly!
Take a photo and share with Art on the Hill Share to ‪@AOTH_NP20‪  / ‪#AOTH2020 or by email to: artonthehillnewport@gmail.com

Dadlwythwch gyfarwyddiadau a thempledi yma:

Download instructions and templates here: