Alix Edwards

View Here / Gweld yma:

(10) The Riverfront Theatre & Arts Centre, Kingsway, NP20 1HG www.newportlive.co.uk/AOTH

Facebook – @TheRiverfront

Instagram – @riverfrontarts

Twitter – @riverfrontarts

All Rights Reserved © Alix Edwards

www.alixedwardsartography.com

Facebook – @alixedwardsartography

Instagram – @artography_alixedwards

Alix Edwards is a writer and visual artist who uses fiction, spoken word, painting and photography to tell stories about motherhood, loss, resilience and hope.Her work gives a voice to primarily to women and children who society has failed or not listened to. It also adds life, energy and emotion to statistics. For #AOTH2020, Alix will be sharing 2 bodies of work – Saints Sinners & Stories and Praying for Karl.

Mae Alix Edwards yn awdur ac artist gweledol sy’n defnyddio ffuglen, gair llafar, paentio a ffotograffiaeth i adrodd straeon am famolaeth, colled, gwytnwch a gobaith. Mae ei waith yn rhoi llais yn bennaf i fenywod a phlant y mae cymdeithas wedi methu neu heb wrando arnynt. Mae hefyd yn ychwanegu bywyd, egni ac emosiwn at ystadegau. Ar gyfer # AOTH2020, bydd Alix yn rhannu 2 gorff o waith – Saints Sinners & Stories ac yn Gweddïo dros Karl.