A Spoonful of Love

Nathan Sheen has produced 6 site-specific ceramic love spoons and is inviting visitors to find them all which can be viewed easily on foot all weekend.  Starting at the Cwtsh (1), you will find clues to the next spoon’s location – can you find them all? Snap your spoons and share: #AOTH2021_Spoons

Mae Nathan Sheen wedi cynhyrchu 6 llwy gariad cerameg safle-benodol ac mae’n gwahodd ymwelwyr i ddod o hyd iddynt i gyd y gellir eu gweld yn hawdd ar droed trwy’r penwythnos. Gan ddechrau yn y Cwtsh (1), fe welwch gliwiau i leoliad y llwy nesaf – a allwch chi ddod o hyd iddynt i gyd? Snap eich