Categories
2020

COMPETITION / CYSTADLEUAETH > Menter Iaith Casnewydd

CYSTADLEUAETH ADDURNO PENGLOG

Mae Calan Gaeaf (31 Hydref) yn cael ei ddathlu ledled y byd fel Dydd y Meirw. Yn ôl chwedloniaeth Cymru mae Gwyn ap Nudd, Brenin Annwn (neu Annwfn) yn rhodio’r tir ar y noson hon! Cliciwch ar y ddolen yma i glywed mwy(Diolch o galon i Hunaniaith): https://youtu.be/64bVHxY0-ck , ac yna be’ am gymryd rhan yn ein cystadleuaeth addurno penglog? Mae ‘na thempled a chyfarwyddiadau i’ch helpu, a thaflen o batrymau Celtaidd….ond mae rhyddid i chi greu fel ‘rydych chi’n dymuno.

Bydd rownd leol Casnewydd yn cael ei beirniadu gan Celf ar y bryn Casnewydd / Art on the hill Newport felly anfonwch lun o’ch penglog gorffenedig i ni ar gyfryngau cymdeithasol neu i post@menteriaithcasnewydd.org erbyn y 31ain o Hydref. Mi fydd yr ennillydd yn mynd i’r rownd genedlaethol sydd yn cael eu beirniadu gan ddwy o awduresau blaenllaw Cymru sef Angharad Tomos a Bethan Gwanas. Pob lwc!

Darganfyddwch fwy am Menter Iaith Casnewydd yma trwy eu tudalen Facebook: https://www.facebook.com/MICasnewydd

.

SKULL DESIGNING COMPETITION

Halloween is celebrated worldwide as the Day of the Dead. According to Welsh mythology Gwyn up Nudd, the king of Annwn (or Annwfn) walks the land on this night! Click this link to hear more (Thank you very much Hunaniaith): https://youtu.be/64bVHxY0-ck. How about taking part in our skull designing competition? There is a template and instructions to help, how about using Celtic patterns…. or feel free to design the skull however you like.

Our local round will be judged by Art on the hill Newport so send us a photo of your finished skull on social media or to post@menteriaithcasnewydd.org by the 31st of October. The winner will be forwarded to the national round which will be judged by two of Wales’ most prominent authors: Angharad Tomos and Bethan Gwanas. Good luck!

Find out more about Menter Iaith Casnewydd here via their Facebook page: https://www.facebook.com/MICasnewydd

.

By celfarybrynnp20

Arts on the Hill Newport is a weekend of art and creativity on the west side
of Newport featuring open houses, events and exhibitions. Artists can open
their homes to share their work or work with partner venues and
organisations to show in other places. There’s room for all art forms with
events over the weekend to be included on a printed trail map that will be
available from partner venues from mid November each year.